نتیجه آزمون Spelling Bee - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
حق عضویت سال 93 - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
نمایشگاه کتاب تهران - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
مرحله نهایی آزمون Spelling Bee - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
لیست تکمیلی پذیرفته شدگان برای مرحله ی نهایی - سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392
لیست واژگان - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392
نتیجه آزمون Spelling Bee مرحله نیمه نهایی - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392
نمونه سوال پایه هفتم درس های 4 - 1 - یکشنبه دهم آذر 1392
Spelling Bee Competition - شنبه بیست و پنجم آبان 1392
صورت جلسه مجمع عمومی - جمعه هفدهم آبان 1392
لوح فشرده جدید کتاب هفتم - چهارشنبه سوم مهر 1392
کنفرانس LDP 2013 - پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1392
حق عضویت سال 1392 - جمعه بیست و سوم فروردین 1392
تاییدیه کتاب های کار انجمن - دوشنبه سوم مهر 1391
آدرس پستی و شماره حساب انجمن - جمعه بیست و پنجم اسفند 1391
هیئت مدیره و بازرسین - دوشنبه دوازدهم دی 1390
اساسنامه - جمعه یازدهم آذر 1390
فرم عضویت - سه شنبه هجدهم مرداد 1390